Skip to main content

Silsilah Lengkap 25 Nabi dan Rasul Beserta Usia Dan Periode Sejarahnya

Fakta Islam - Saudara Muslimku, apa kabar semuanya? kali ini Kata Islam ingin berbagi nih tentang silsilah lengkap 25 Nabi dan Rasul, semoga bermanfaat!


1. ADAM AS.

Nama: Adam As.

Usia: 930 tahun.

Periode sejarah: 5872-4942 SM.

Tempat turunnya di bumi: India, ada yang berpendapat di Jazirah Arab.

Jumlah keturunannya: 40 laki-laki dan perempuan.

Tempat wafat: India, ada yang berpendapat di Mekkah.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 25 kali.

Silsilah Nabi & Rasul


2. IDRIS AS.

Nama: Idris/Akhnukh bin Yarid, nama Ibunya Asyut.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As.

Usia: 345 tahun di bumi.

Periode sejarah: 4533-4188 SM.

Tempat diutus: Irak Kuno (Babylon, Babilonia) dan Mesir (Memphis).

Tempat wafat: Allah mengangkatnya ke langit dan ke surga.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.


3. NUH AS.

Nama: Nuh/Yasykur/Abdul Ghaffar bin Lamak.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As.

Usia: 950 tahun.

Periode sejarah: 3993-3043 SM.

Tempat diutus (lokasi): Selatan Irak.

Jumlah keturunannya: 4 putra (Sam, Ham, Yafits dan Kan’an).

Tempat wafat: Mekkah.

Sebutan kaumnya: Kaum Nuh.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 43 kali.


4. HUD AS.

Nama: Hud bin Abdullah.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ ‘Aush (‘Uks) ⇒ ‘Ad ⇒ al-Khulud ⇒ Rabah ⇒ Abdullah ⇒ Hud As.

Usia: 130 tahun.

Periode sejarah: 2450-2320 SM.

Tempat diutus: Al-Ahqaf (antara Yaman dan Oman).

Tempat wafat: Bagian Timur Hadhramaut Yaman.

Sebutan kaumnya: Kaum ‘Ad.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 7 kali.


5. SHALIH AS.

Nama: Shalih bin Ubaid.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Iram (Aram) ⇒ Amir ⇒ Tsamud ⇒ Hadzir ⇒ Ubaid ⇒ Masah ⇒ Asif ⇒ Ubaid ⇒ Shalih As.

Usia: 70 tahun.

Periode sejarah: 2150-2080 SM.

Tempat diutus: Daerah al-Hijr (Mada’in Shalih, antara Madinah dan Syria).

Tempat wafat: Mekkah.

Sebutan kaumnya: Kaum Tsamud.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 10 kali.


6. IBRAHIM AS.

Nama: Ibrahim bin Tarakh.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As.

Usia: 175 tahun.

Periode sejarah: 1997-1822 SM.

Tempat diutus: Ur, daerah selatan Babylon (Irak).

Jumlah keturunannya: 13 anak (termasuk Nabi Ismail As. dan Nabi Ishaq As.). Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron, Palestina/Israel).

Sebutan kaumnya: Bangsa Kaldan.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 69 kali.


7. LUTH AS.

Nama: Luth bin Haran.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Haran ⇒ Luth As.

Usia: 80 tahun.

Periode sejarah: 1950-1870 SM.

Tempat diutus: Sodom dan Amurah (Laut Mati atau Danau Luth).

Jumlah keturunannya: 2 putri (Ratsiya dan Za’rita).

Tempat wafat: Desa Shafrah di Syam (Syria).

Sebutan kaumnya: Kaum Luth.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 27 kali.


8. ISMAIL AS.

Nama: Ismail bin Ibrahim.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As.

Usia: 137 tahun.

Periode sejarah: 1911-1774 SM.

Tempat diutus: Mekah.

Jumlah keturunannya: 12 anak.

Tempat wafat: Mekkah.

Sebutan kaumnya: Amaliq dan Kabilah Yaman.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.


9. ISHAQ AS.

Nama: Ishaq bin Ibrahim.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As.

Usia: 180 tahun.

Periode sejarah: 1897-1717 SM.

Tempat diutus: Kota al-Khalil (Hebron) di daerah Kan’an (Kana’an).

Jumlah keturunannya: 2 anak (termasuk Nabi Ya’qub As./Israel).

Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron).

Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 17 kali.

.

10. YA’QUB AS.

Nama: Ya’qub/Israel bin Ishaq.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As.

Usia: 147 tahun.

Periode sejarah: 1837-1690 SM.

Tempat diutus: Syam (Syria).

Jumlah keturunannya: 12 anak laki-laki (Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isakhar, Zebulaon, Yusuf dan Benyamin) dan 2 anak perempuan (Dina dan Yathirah).

Tempat wafat: Al-Khalil (Hebron), Palestina.

Sebutan kaumnya: Bangsa Kan’an.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 18 kali.


11. YUSUF AS.

Nama: Yusuf bin Ya’qub.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As.

Usia: 110 tahun.

Periode sejarah: 1745-1635 SM.

Tempat diutus: Mesir.

Jumlah keturunannya: 3 anak; 2 laki-laki dan 1 perempuan.

Tempat wafat: Nablus.

Sebutan kaumnya: Heksos dan Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 58 kali.


12. AYYUB AS.

Nama: Ayyub bin Amush.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayub As.

Usia: 120 tahun.

Periode sejarah: 1540-1420 SM.

Tempat diutus: Dataran Hauran.

Jumlah keturunannya: 26 anak.

Tempat wafat: Dataran Hauran.

Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori, di daerah Syria dan Yordania.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.


13. SYU’AIB AS.

Nama: Syu’aib bin Mikail.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Madyan ⇒ Yasyjur ⇒ Mikail ⇒ Syu’aib As.

Usia: 110 tahun.

Periode sejarah: 1600-1490 SM.

Tempat diutus: Madyan (pesisir Laut Merah di tenggara Gunung Sinai).

Jumlah keturunannya: 2 anak perempuan.

Tempat wafat: Yordania.

Sebutan kaumnya: Madyan dan Ash-habul Aikah.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 11 kali.


14. MUSA AS.

Nama: Musa bin Imran, nama Ibunya Yukabad atau Yuhanaz Bilzal.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Musa As.

Usia: 120 tahun.

Periode sejarah: 1527-1407 SM.

Tempat diutus: Sinai di Mesir.

Jumlah keturunannya: 2 anak, Azir dan Jarsyun, dari istrinya bernama Shafura binti Syu’aib As.

Tempat wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang).

Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 136 kali.


15. HARUN AS.

Nama: Harun bin Imran, istrinya bernama Ayariha.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As.

Usia: 123 tahun.

Periode sejarah: 1531-1408 SM.

Tempat diutus: Sinai di Mesir.

Tempat wafat: Gunung Nebu (Bukit Nabu’) di Jordania (sekarang).

Sebutan kaumnya: Bani Israel dan Fir’aun (gelar raja Mesir).

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 20 kali.


16. DZULKIFLI AS.

Nama: Dzulkifli/Bisyr/Basyar bin Ayyub.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ al-‘Aish ⇒ Rum ⇒ Tawakh ⇒ Amush ⇒ Ayyub As. ⇒ Dzulkifli As.

Usia: 75 tahun.

Periode sejarah: 1500-1425 SM.

Tempat diutus: Damaskus dan sekitarnya.

Tempat wafat: Damaskus.

Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Amori (Kaum Rom), Syria dan Yordania.

Al-Quran Menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.


17. DAUD AS.

Nama: Daud bin Isya.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As.

Usia: 100 tahun.

Periode sejarah: 1063-963 SM.

Tempat diutus: Palestina (dan Israel).

Jumlah keturunannya: 1 anak, Sulaiman As.

Tempat wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem).

Sebutan kaumnya: Bani Israel.

Al-Quran menyebutkanya namanya sebanyak: 18 kali.


18. SULAIMAN AS.

Nama: Sulaiman bin Daud.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matisyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As.

Usia: 66 tahun.

Periode sejarah: 989-923 SM.

Tempat diutus: Palestina (dan Israel).

Jumlah keturunannya: 1 anak, Rahab’an.

Tempat wafat: Baitul Maqdis (Yerusalem).

Sebutan kaumnya: Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali.


19. ILYAS AS.

Nama: Ilyas bin Yasin.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Lawi ⇒ Azar ⇒ Qahats ⇒ Imran ⇒ Harun As. ⇒ Alzar ⇒ Fanhash ⇒ Yasin ⇒ Ilyas As.

Usia: 60 tahun di bumi.

Periode sejarah: 910-850 SM.

Tempat diutus: Ba’labak (Lebanon).

Tempat wafat: Diangkat Allah ke langit.

Sebutan kaumnya: Bangsa Fenisia.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 4 kali.


20. ILYASA’ AS.

Nama: Ilyasa’ bin Akhthub.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. ⇒ Ifrayim ⇒ Syutlim ⇒ Akhthub ⇒ Ilyasa’ As.

Usia: 90 tahun.

Periode sejarah: 885-795 SM.

Tempat diutus: Jaubar, Damaskus.

Tempat wafat: Palestina.

Sebutan kaumnya: Bangsa Arami dan Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 2 kali.


21. YUNUS AS.

Nama: Yunus/Yunan/Dzan Nun bin Matta binti Abumatta, Matta adalah nama Ibunya. 

(Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As.).

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Ya’qub As. ⇒ Yusuf As. ⇒ Bunyamin ⇒ Abumatta ⇒ Matta ⇒ Yunus As.

Usia: 70 tahun.

Periode sejarah: 820-750 SM.

Tempat diutus: Ninawa, Irak.

Tempat wafat: Ninawa, Irak.

Sebutan kaumnya: Bangsa Asyiria, di utara Irak.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 5 kali.


22. ZAKARIYA AS.

Nama: Zakariya bin Dan.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya As.

Usia: 122 tahun.

Periode sejarah: 91 SM-31 M.

Tempat diutus: Palestina.

Jumlah keturunannya: 1 anak.

Tempat wafat: Halab (Aleppo).

Sebutan kaumnya: Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 12 kali.


23. YAHYA AS.

Nama: Yahya bin Zakariya.

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Aynaman ⇒ Yahfayath ⇒ Syalum ⇒ Nahur ⇒ Bal’athah ⇒ Barkhiya ⇒ Shiddiqah ⇒ Muslim ⇒ Sulaiman ⇒ Daud ⇒ Hasyban ⇒ Shaduq ⇒ Muslim ⇒ Dan ⇒ Zakariya As. ⇒ Yahya As.

Usia: 32 tahun.

Periode sejarah: 1 SM-31 M.

Tempat diutus: Palestina.

Tempat wafat: Damaskus.

Sebutan kaumnya: Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 5 kali.


24. ISA AS.

Nama: Isa bin Maryam binti Imran. (Catatan: Tidak ada dari para nabi yang dinasabkan ke Ibunya kecuali Yunus dan Isa As.).

Garis Keturunan: Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ishaq As. ⇒ Yahudza ⇒ Farish ⇒ Hashrun ⇒ Aram ⇒ Aminadab ⇒ Hasyun ⇒ Salmun ⇒ Bu’az ⇒ Uwaibid ⇒ Isya ⇒ Daud As. ⇒ Sulaiman As. ⇒ Rahab’am ⇒ Radim ⇒ Yahusafat ⇒ Barid ⇒ Nausa ⇒ Nawas ⇒ Amsaya ⇒ Izazaya ⇒ Au’am ⇒ Ahrif ⇒ Hizkil ⇒ Misyam ⇒ Amur ⇒ Sahim ⇒ Imran ⇒ Maryam ⇒ Isa As.

Usia: 33 tahun di bumi.

Periode sejarah: 1 SM-32 M.

Tempat diutus: Palestina.

Tempat wafat: Diangkat oleh Allah ke langit.

Sebutan kaumnya: Bani Israel.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 21 kali, sebutan al-Masih sebanyak 11 kali, dan sebutan Ibnu (Putra) Maryam sebanyak 23 kali.


25. MUHAMMAD Sallallahu Alaihi Wasallam.

Nama: Muhammad bin Abdullah.

Garis Keturunan Ayah: 

Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Hasyim ⇒ Abdul Muthalib ⇒ Abdullah ⇒ Muhammad Saw.

Garis Keturunan Ibu: 

Adam As. ⇒ Syits ⇒ Anusy ⇒ Qinan ⇒ Mihlail ⇒ Yarid ⇒ Idris As. ⇒ Matusyalih ⇒ Lamak ⇒ Nuh As. ⇒ Sam ⇒ Arfakhsyad ⇒ Syalih ⇒ Abir ⇒ Falij ⇒ Ra’u ⇒ Saruj ⇒ Nahur ⇒ Tarakh ⇒ Ibrahim As. ⇒ Ismail As. ⇒ Nabit ⇒ Yasyjub ⇒ Ya’rub ⇒ Tairah ⇒ Nahur ⇒ Muqawwim ⇒ Udad ⇒ Adnan ⇒ Ma’ad ⇒ Nizar ⇒ Mudhar ⇒ Ilyas ⇒ Mudrikah ⇒ Khuzaimah ⇒ Kinanah ⇒ an-Nadhar ⇒ Malik ⇒ Quraisy (Fihr) ⇒ Ghalib ⇒ Lu’ay ⇒ Ka’ab ⇒ Murrah ⇒ Kilab ⇒ Qushay ⇒ Zuhrah ⇒ Abdu Manaf ⇒ Wahab ⇒ Aminah ⇒ Muhammad Saw.

Usia: 62 tahun.

Periode sejarah: 570-632 M.

Tempat diutus: Mekkah.

Jumlah keturunannya: 7 anak; 3 laki-laki Qasim, Abdullah dan Ibrahim, dan 4 perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fatimah az-Zahra.

Tempat wafat: Madinah.

Sebutan kaumnya: Bangsa Arab.

Al-Quran menyebutkan namanya sebanyak: 25 kali.

.

(Disarikan dari: Qashash al-Anbiya' Ibn Katsir, Badai' az-Zuhur Imam as-Suyuthi dan selainnya).

Semoga bermanfaat....

Aamiin ya rabbal Aalaamiin

Next Kisah Rasulullah ﷺ: Kisah Rasulullah  ﷺ Berdagang Dengan Khadijah Hingga Menikah, klik disini.


Penulis&Artikel: Kataba Islam

Comment Policy: Silahkan tuliskan komentar Anda yang sesuai dengan topik postingan halaman ini. Komentar yang berisi tautan tidak akan ditampilkan sebelum disetujui.
Buka Komentar